Selecteer een pagina

Veilige informatievoorziening en gebruikersgemak staan centraal bij zowel de directie als de ICT-afdeling. Onderwijsinstellingen hebben echter veelal een ICT-landschap met honderden te beheren applicaties. Het vraagstuk waar de ICT-afdeling vandaag de dag voor staat, is niet alleen de keuze tussen de oude en nieuwe wereld, maar ook de overgang hiertussen. De oude wereld wordt hierin gevormd door Windowsapplicaties, fileservers en veel managed devices. Door de opkomst van Blended Learning (een combinatie van onlineleren en contactonderwijs) is er aan de nieuwe kant een trend te zien richting browser based-applicaties, zoals Office 365, Dropbox, BlackBoard en Magister. Daarnaast zorgt de Flipped Classroom, waarbij studenten veel samenwerken vanuit diverse locaties, ervoor dat het steeds belangrijker is om één overzichtelijke omgeving aan te bieden die ondersteuning biedt aan deze nieuwe vormen van werken.

Maar hoe kunnen alle documentlocaties, informatie en applicaties in één veilige werkplek samenkomen? En belangrijker nog: hoe kunnen de oude en nieuwe systemen naast elkaar lopen en in elkaar overgaan, zonder dat de studenten en docenten hier last van ondervinden?

Hoe IT & innovatie echt ervaren wordt?

Hoe ervaart de digitale student de IT & innovatie van Nederlandse educatie instellingen? Meer dan duizend leerlingen deelden hun mening: 
  • De impact van een IT-omgeving op verzuim
  • Personal analytics als stimulatie
  • Mismatch tussen studie en toekomstige banen
  • Cross-school learning

De Digitale Student is onderzocht door New Day at Work. Met de verzamelde informatie werken wij aan onze digitale werkplek: Workspace 365 voor educatie.

New Day at Work B.V.
Berencamperweg 6D, Nijkerk
030 711 67 25
gijs@dedigitalestudent.nl